0747022040
0240515541
Str. Mahmudiei, Nr. 17, Tulcea
Social media:

ECHIPA DE MANAGEMENT

Directorul executiv si directorul economic ai societății au fost numiți de către Consiliul de Administrație Servicii Publice SA ,  din lista de candidați selectați conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.722/2016. Procedura de selecția a a fost  organizata de catre Comitetul  de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății Servicii Publice.

Consiliul de administratie

Membrii din Consiliul de Administrație au fost numiți de către Adunarea Generala a Acționarilor de la societatea Servicii Publice S.A.  din lista de candidați selectați, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011 si a Hotărârii Guvernului nr.722/2016. Procedura de selecție a fost organizata de către Comisia de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, asistata de expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

TĂBĂCARU GEORGE ADRIAN

Președinte

PASCALE RODICA

Membru

NACIADIS DANIEL

Membru

POTGORNĂI ECATERINA LUCICA

Membru

ANEXE CONTRACT MANDAT

Descarcă

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Descarcă

CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Politica si criteriile de remunerare a organelor de conducere

PLAN MANAGEMENT

PLAN DE ADMINISTRARE