0747022040
0240515541
Str. Mahmudiei, Nr. 17, Tulcea
Social media:

Fântânile au nevoie de o întreţinere constantă pentru a le menţine curate şi funcţionale.

Întreţinerea stă la baza unei corecte funcţionări a unui joc de apă.

Aceasta trebuie să fie efectuată de tehnicieni care să cunoască perfect modul de funcționare al elementelor care o compun pentru a se putea interveni eficace în cel mai scurt timp posibil.

Activități de supraveghere, întreținere şi punere în funcțiune a fântânilor arteziene – se execută în vederea asigurării funcționării fântânilor, astfel încât să se obțină scopul pentru care ele au fost create.
Personalul care asigură aceste servicii, trebuie este instruit şi pregătit în vederea realizării următoarelor operațiuni:
a. pentru asigurarea funcționării:
– pornire;
– umplere;
– supraveghere în timpul funcționării;
– oprire;
– golire;
b. pentru întreținerea şi igienizarea fântânilor:
– strângerea diferitelor corpuri străine de pe suprafața apei;
– spălarea, curățarea prin periere sau rașchetarea;
– vopsirea, lăcuirea, etc, elementelor componente (soclu, pardoseala etc);
Întreținerea şi igienizarea fântânilor se va realiza periodic şi/sau ori de câte ori este nevoie.
Apa din bazine va fi periodic înlocuită şi împrospătată, iar instalațiile spălate.

Pentru fântânile arteziene este prevăzută:
• curățarea generală a fundației prin aspirarea resturilor de orice natură, spre exemplu frunze, hârtii şi altele;
• perierea suprafețelor interesate cu echipamente speciale pentru îndepărtarea crustelor sau depunerilor organice;
• tratarea cu produse oxidante şi antialge;
• curățarea săculețelor de filtrare montați în capătul canalelor de depozitare pentru întoarcere în cisternă;
• curățarea grilajelor, canalelor, puțurilor cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune de apă.
• repararea capacelor de închidere, a grilajelor sau a oricărui alt element care a fost îndepărtat sau deteriorat.

Pentru bazinele fântânilor este prevăzută:
• Îndepărtarea mizeriei de la suprafaţa şi de pe fund care nu a fost aspirată de sistemul de recirculare (doze, pungi de plastic, etc.)
• Îndepărtarea mizeriei prezente în interiorul săculeţilor skimmer-elor prin demontarea acestora;
• golirea bazinului, curăţarea cu aparatul de spălat cu presiune de apă, îndepărtarea depunerilor de calcar, îndepărtarea petelor lăsate de atacul ciupercilor, verificarea impermeabilizării şi eventuala refacere a părţilor deteriorate.
• Tratarea cu soluţie antialge a îmbracămintei pentru eliminarea punctelor de proliferare.

Pentru duzele fântânii este prevazută:
• verificarea perfectei alinieri a parabolei jeturilor;
• controlarea poziţionării duzelor pe clemele de fixare, prin strângerea piulițelor slăbite datorită vibrațiilor;
• demontarea periodică a duzelor și curățarea aferentă.

Pentru proiectoarele cu led ale fântânii este prevazută:
• curățarea lentilelor farurilor cu o soluție anticalcar, în aşa fel încât să se redea luminozitatea perfectă a unităţii;
• înlocuirea farurilor care eventual nu funcționează sau care sunt deteriorate datorită spargerii sticlei.

Pentru proiectoarele halogene ale fântânii este prevăzută:
• verificarea imersiunii fiecărui far în apă şi circulării apei de răcire
• curăţarea lentilelor farurilor cu o soluţie anticalcar , în aşa fel încât să se redea luminozitatea perfectă a unităţii;
• înlocuirea lămpilor care eventual nu funcţionează sau a căror luminozitate este puternic diminuată,
• înlocuirea garniturilor de etanşare.