0747022040
0240515541
Str. Mahmudiei, Nr. 17, Tulcea
Social media:

Colectarea deșeurilor

Colectarea deşeurilor municipale şi stradale se face prin următoarele sisteme:

1. colectarea ermetică în autogunoiere compactoare;

2. colectarea în containere închise;

3. colectarea prin schimb de recipiente – europubele, eurocontainere;

4. colectare realizată prin presortare în saci de plastic asigurați de operator;

5. alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de protecție a mediului.

Încărcarea deșeurilor

(1) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se autovehicule special echipate pentru transportul lor.

(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.

(3) Încărcarea deşeurilor municipale în vehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deşeurilor municipale în vehicule.

Transportul deșeurilor

(1) Deşeurile municipale se transportă cu autovehicule speciale, compatibile cu tipul recipientelor de precolectare şi care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanarea de noxe în timpul transportului.

(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.

(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate. Benele şi containerele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, cu substanţe recomandate de specialişti autorizaţi în domeniu.

(4) Personalul care deserveşte mijloacele auto folosite pentru transportul de deşeuri trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze deşeurile pe traseu.

(5) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile competente.

Depozitarea deșeurilor

După colectare deşeurile municipale se transportă şi se depun în depozite special realizate, a căror funcţionare este reglementată de actele normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protecţia mediului.

Activitatea de incinerare a deşeurilor, parte a serviciului public de salubrizare, se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

Toate depozitele de deşeuri se autorizează în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare.

Depozitele de deşeuri vor fi amplasate, construite, exploatate, controlate, monitorizate, închise şi urmărite postînchidere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor şi a celorlalte acte subsecvente acestuia, în vigoare.