0747022040
0240515541
Str. Mahmudiei, Nr. 17, Tulcea
Social media:

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Servicii Publice SA cu sediul in localitatea Tulcea, str. Mahmudiei , nr.17, tel. 0240/515541 , înregistrată la Registrul Comertului cu nr: J36/591/2007, CUI RO 22618640, cont IBAN în RON numarul RO13 BRDE 370S V121 5243 3700, deschis la Banca BRD Suc. Tulcea, reprezentata prin Director General  jr. Holostencu Vlareriu, vă aducem la cunoștință următoarele:

Societatea noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopul executării în condiții optime a contractului încheiat cu dvs. și în vederea respectării obligațiilor legale aferente. Consimțământul dvs. poate sta la baza unei prelucrări de date cu caracter personal, în măsura în care există acordul dvs. pentru anumite operațiuni de prelucrare.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt: autorități și instituții publice îndreptățite; partenerii noștri contractuali care prelucrează datele dvs. personale în scopul furnizării serviciului contractat.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru perioada necesară executării contractului, cu excepția situațiilor în care o prevedere legală stabilește o perioadă mai mare de timp pentru stocarea acestora sau în situația în care consimțământul persoanei a fost acordat pentru activități suplimentare executării contractului, față de care perioada pentru care au fost prelucrate încă nu s-a împlinit. Ulterior împlinirii perioadei pentru care datele cu caracter personal au fost prelucrate, acestea vor fi șterse sau anonimizate, cu excepția cazurilor în care legea prevede obligativitatea stocării lor pentru o durată mai mare de timp.

Responsabilul cu protecția datelor în cadrul companiei noastre este Mocanu Iulian , având următoarele date de contact:, email iulian.mocanu@serviciipublicetulcea.ro . Aveți dreptul de a solicita companiei noastre accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal constau în imposibilitatea executării contractului încheiat. Pentru activitățile de prelucrare întemeiate pe consimțământul dvs., dacă este cazul, simpla retragere a consimțământului produce efectul ștergerii datelor cu caracter personal procesate pe acest temei juridic și încetarea operațiunilor respective de prelucrare pentru viitor.