Hotarari

2022

Hotarare AGEA nr.3/24.03.2022

HOT AGEA 3-24.03.2022

Hotarare AGOA nr.2/24.03.2022

HOT AGOA 2-24.03.2022

Hotarare AGA nr.1 /14.01.2022

Hot AGA nr.1-14.01.2021

2021

Hotarare AGA nr. 4 /14.09.2021

HOT 4 -14.09.2021

Hotarare AGA nr 3/27.05.2021

Hotarare AGA nr 3/27.05.2021

Hotarare AGA nr 2/27.05.2021

Hotarare AGA nr 2/27.05.2021

Hotarare AGA nr 1/28.01.2021

Hotarare AGA nr 1/28.01.2021

2020

Hotarare AGA nr 6/07.10.2020

Hotarare AGA nr 6/07.10.2020

Hotarare AGA nr 5/27.08.2020

Hotarare AGA nr 5/27.08.2020

Hotarare AGA nr 4/27.08.2020

Hotarare AGA nr 4/27.08.2020

Hotarare AGA nr 3/15.07.2020

Hotarare AGA nr 3/15.07.2020

Hotarare AGA nr 1/07.02.2020

Hotarare AGA nr 1/07.02.2020

2019

Hotarare AGA nr 2/19.09.2019

Hotarare AGA nr 2/19.09.2019

Hotararea AGA nr 1-2

Hotararea AGA nr 1 pe 2019

2018

Hotararea AGA nr 1-3

Hotararea AGA nr 1 pe 2018

2017

Hotararea AGA nr 1-6

Hotararea AGA nr 6 pe 2017